Bli medlem

Om du vill stödja vår verksamhet och bli medlem – 
betala in årsavgiften till vårt pg 110 56 84 – 3.

Medlemskap 100 kr
Studerande 50 kr
Familj 200 kr