Styrelse

Styrelsen vald vid årsmötet 15 april 2021 för verksamhetsåret 2021 /2022

 

Ordförande Nadia al Salem
Vice ordförande och Kassör Jan Ternhag
Ledamot Fadi Kareem
Ledamot Ulla Jahanfar
Ledamot Siri Folkeborn Willner
Suppleant Abbas Jahanfar
Suppleant Silvana George
   
Revisor Henrik Edström 
   
Valberedning Abbas Jahanfar
  Silvana George
  Emma Rasmusson
   
Samordnare Emma Rasmusson
   
Organisationsnummer 802415-8621